Το clarin:el είναι μια μόνιμη και σταθερή υποδομή όπου ο ερευνητής έχει πρόσβαση σε ψηφιακούς γλωσσικούς πόρους και διαδικτυακές υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας. Η υποδομή clarin:el είναι το ελληνικό σκέλος της ευρωπαϊκής υποδομής CLARIN, ενός πανευρωπαϊκού δικτύου οργανισμών μέσω του οποίου συγκεντρώνονται, τεκμηριώνονται, συντηρούνται και διατίθενται γλωσσικοί πόροι, τεχνολογίες και διαδικτυακές υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας. Η Ελλάδα έγινε μέλος του CLARIN ERIC τον Φεβρουάριο 2015.