ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε επιστημονικές δημοσιεύσεις που σχετίζονται με το ερευνητικό αντικείμενο της Απολλωνίδας, και των δύο συνιστωσών υποδομών της clarin:el και DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, και συνιστούν συγγραφικό έργο των συνεργατών της. Για τον πλήρη κατάλογο, μπορείτε να ανατρέξετε στις αντίστοιχες πύλες των δύο υποδομών.
Ερευνητική υποδομή clarin:el

 

Σχήμα τεκμηρίωσης META-SHARE

 

Υποδομές

 

Γλωσσική τεχνολογία
Νομικά ζητήματα