ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΑ;

Εδώ μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους, εργαλεία επιμέλειας και επεξεργασίας των πόρων, υποστήριξη και καλές πρακτικές, που θα επιτρέψουν να πραγματοποιήσετε το έργο σας με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μικρότερο κόστος ή να επιχειρήσετε δράσεις που μόνο η διαθεσιμότητα δεδομένων μεγάλης κλίμακας καθιστά δυνατές. Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ παρέχει ενημέρωση και εκπαίδευση στη χρήση ψηφιακών μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων, ενώ επίσης υποστηρίζει τη συγκρότηση κοινότητας γύρω από τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ελλάδα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Στην υποδομή θα βρείτε διαδικτυακές υπηρεσίες και εξειδικευμένα εργαλεία τα οποία θα σας επιτρέψουν…

ΠΟΡΟΙ

Στην υποδομή θα βρείτε ψηφιακά αποθετήρια, μητρώα και θησαυρούς όρων από όπου μπορείτε…

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ δίνει έμφαση στην εκπαίδευση σε ψηφιακά εργαλεία, τεχνικές, μεθόδους και υπηρεσίες. Αυτό το επιχειρεί μέσα από…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προώθηση του επιστημονικού διαλόγου και της δημιουργίας κοινότητας γύρω από τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τη γλωσσική τεχνολογία.