Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, όπως διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), οδηγούς εκμάθησης (tutorials) και εγχειρίδια χρήσης, καθώς και εκπαιδευτικά σενάρια και λοιπό υλικό υποστήριξης της διδασκαλίας.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Εισαγωγή στον εννοιολογικό σχεδιασμό

Διαδικτυακό μάθημα εισαγωγής στην εννοιολογική μοντελοποίηση και τις οντολογίες, που διατίθεται μέσω της πλατφόρμας DARIAH Teach. Καθ. Πάνος Κωνσταντόπουλος, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΙΠΣΥ – Ε. Κ. “Αθηνά”.
Προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα