ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ

Η έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες κατά την ψηφιακή εποχή. Η γλωσσική τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας. Ανακαλύψτε και χρησιμοποιήστε ψηφιακά εργαλεία και πόρους, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ. Ενημερωθείτε για ψηφιακές τεχνικές και μεθόδους. Εκπαιδευτείτε στη χρήση ψηφιακών πόρων και πραγματοποιήστε την έρευνά σας σε τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών και της γλωσσικής τεχνολογίας με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών.

Απολλωνίς, η [Apollônís] <αρχ. Ἀπολλωνίς1. (μυθ.) Κόρη του θεού Απόλλωνα και μία από τις τρεις απολλώνιες μούσες. 2. Βασίλισσα της Περγάμου κατά την ελληνιστική εποχή, σύζυγος του Αττάλου Α’. 3. Ελληνιστική πόλη της Λυκίας, στη Μικρά Ασία. 4. Η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία.