Τι είναι η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ;

Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ είναι η εθνική υποδομή που υποστηρίζει και προωθεί τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες, και τη γλωσσική τεχνολογία και καινοτομία στην Ελλάδα. Εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Λίγη ιστορία

Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ δημιουργήθηκε από τη σύμπραξη του Εθνικού Δικτύου Γλωσσικής Τεχνολογίας clarin:el και του Εθνικού Δικτύου Ψηφιακών Υποδομών για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες  DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, τα οποία είναι συνιστώσες των αντίστοιχων ευρωπαϊκών υποδομών CLARIN και DARIAH. Στην παρούσα φάση εξέλιξης της υποδομής περιλαμβάνονται δράσεις περαιτέρω ανάπτυξης και εμπέδωσης των υπηρεσιών των δύο συνιστωσών υποδομών, μέσα σε ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας και αμοιβαίας ενίσχυσης, ενώ συνεχίζεται η συμμετοχή της Ελλάδας στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές υποδομές.

Είναι για εμένα η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ;

Εάν ανήκετε στην ελληνική ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών ή σε δημιουργικούς κλάδους της επικοινωνίας, του πολιτισμού ή του τουρισμού, τότε η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ απευθύνεται σε εσάς, χωρίς αυτό βεβαίως να αποκλείει και άλλες κατηγορίες χρηστών. Είτε είστε ερευνητής είτε πανεπιστημιακός, φοιτητής, εκπαιδευτικός, μαθητής ή και επαγγελματίας που πραγματοποιείτε έρευνα σε κάποιον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών ή θέλετε να αξιοποιήσετε γλωσσικούς πόρους και τεχνολογία ή απλώς να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στους τομείς αυτούς, η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ είναι η ψηφιακή υποδομή που θα σας υποστηρίξει σε αυτό.

Τι μου προσφέρει η υποδομή;

Εδώ μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους, εργαλεία επιμέλειας και επεξεργασίας των πόρων, υποστήριξη και καλές πρακτικές, που θα επιτρέψουν να πραγματοποιήσετε το έργο σας με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μικρότερο κόστος ή να επιχειρήσετε δράσεις που μόνο η διαθεσιμότητα δεδομένων μεγάλης κλίμακας καθιστά δυνατές. Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ παρέχει ενημέρωση και εκπαίδευση στη χρήση ψηφιακών μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων, ενώ επίσης υποστηρίζει τη συγκρότηση κοινότητας γύρω από τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ελλάδα.

Μέσα από τις δύο συνιστώσες της, το CLARIN:EL και το DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, η υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ είναι ο κατεξοχήν κόμβος για την υποστήριξη και προώθηση των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Γλωσσικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα.