ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένα κείμενα για τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες και τη γλωσσική τεχνολογία.

Εκπαιδευτικό υλικό

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, όπως διαδικτυακά σεμινάρια, οδηγούς εκμάθησης, εγχειρίδια χρήσης, καθώς και εκπαιδευτικά σενάρια και υλικό υποστήριξης της διδασκαλίας.

Περισσότερα

Δημοσιεύσεις

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε επιστημονικές δημοσιεύσεις συνεργατών του έργου, που σχετίζονται με το ερευνητικό αντικείμενο της Απολλωνίδας και των δύο συνιστωσών υποδομών της.

Περισσότερα

Οδηγοί και πρότυπα

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε οδηγούς, πρότυπα και καλές πρακτικές σχετικά με επιμέρους τομείς των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών, και της γλωσσικής τεχνολογίας.

Περισσότερα

Παραδοτέα έργου

Στην ενότητα αυτή θα μπορείτε να βρείτε, μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή τους, παραδοτέα του έργου που συνιστούν δημόσια έγγραφα για κοινή χρήση (εκθέσεις, μελέτες, αναφορές κ.λπ.).

Περισσότερα