Στην Πύλη Υπηρεσιών της Υποδομής θα βρείτε ψηφιακά αποθετήρια, μητρώα και θησαυρούς όρων από όπου μπορείτε να αντλήσετε περιεχόμενο ή να εντοπίσετε πηγές χρήσιμες για την έρευνά σας ή/και για άλλου είδους παραγωγικές δραστηριότητες στους τομείς της Γλωσσικής Τεχνολογίας και των Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Οι ψηφιακοί αυτοί πόροι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σύνολα δεδομένων και μεταδεδομένων, σώματα κειμένων, συλλογές, λεξικά, ορολογία, βιβλιογραφία.

Ορισμένοι πόροι έχουν αναπτυχθεί από τους εταίρους της ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΑΣ, άλλοι διατίθενται μέσω της υποδομής κατόπιν συμφωνίας με τους κατόχους τους, ενώ άλλοι είναι ευρετηριασμένοι στην υποδομή αλλά προσβάσιμοι μόνο μέσω των κατόχων τους. Επίσης, στην παρούσα φάση ανάπτυξης, επιχειρείται πιλοτικά η συσσώρευση δεδομένων και μεταδεδομένων σε δύο
θεματικές περιοχές: τη δεκαετία του 1940 και τις Βυζαντινές Σπουδές. Σκοπός είναι η ενιαία ευρετηρίαση πηγών ή τεκμηρίων που προέρχονται από διαφορετικά αρχεία και τυχόν έχουν διαφορετική μορφή, ώστε να λειτουργήσουν ως υπόδειγμα, προκειμένου να διερευνηθούν και υποστηριχθούν οι ανάγκες των μελετητών για συγκεκριμένα ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΡΩΝ clarin:el

01
Σώματα κειμένων πολιτικού λόγου, δηλαδή πρακτικά συνεδριάσεων της Βουλής, λόγους βουλευτών του Ελληνικού αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνεντεύξεις και άρθρα πολιτικών.
02
Σώματα κειμένων που συγκεντρώθηκαν από διάφορα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας αλλά και από μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
03
Σώματα κειμένων και λεξικά Ελληνικής λογοτεχνίας.
04
Σώματα κειμένων και γλωσσάρια διαφόρων επιστημονικών τομέων (π.χ. Βιολογία, Νομική, Ιστορία, Οικονομικά, Ιατρική κ.λπ.).

ΠΟΡΟΙ DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Βιβλιογραφία Ελληνικών Έντυπων Λεξιλογίων και Θησαυρών για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Στη βιβλιογραφία περιλαμβάνονται τα λεξικά, λεξιλόγια, θησαυροί, ορολογίες που έχουν εκδοθεί στην ελληνική γλώσσα απαρχής της εκδοτικής δραστηριότητας, και αφορούν τις ανθρωπιστικές επιστήμες με την ευρεία έννοια: Ανθρωπολογία, Αρχαιολογία, Γλωσσολογία, Θεατρολογία, Θεολογία, Ιστορία, Καλές τέχνες, Κοινωνιολογία και Κοινωνικές επιστήμες, Μουσικολογία, Νομικά, Παιδαγωγικά, Φιλολογία, Φιλοσοφία. Δεν περιλαμβάνονται ερμηνευτικά λεξικά, γενικές εγκυκλοπαίδειες και λεξικά τρέχουσας ορολογίας εφαρμοσμένων επιστημών.

Περισσότερα