28.09.2018 | 9.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.
ΙΤΕ, ΕΤΕΠ-Κ, αίθ. 211, Ηράκλειο Κρήτης
Στο πλαίσιο της συμμετοχής του δικτύου DARIAH-GR/ΔΥΑΣ στις δράσεις του DARIAH EU, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας διοργανώνει εργαστήριο της ομάδας εργασίας Thesaurus Maintenance Working Group, της οποίας προΐσταται μαζί με την Ακαδημία Αθηνών. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης με στόχο την επέκταση του δικτύου των συνεργαζόμενων φορέων και επιστημόνων, την ανάλυση ζητημάτων ταξινόμησης των όρων των θησαυρών και του μετα-θησαυρού (Backbone Thesaurus), την υποστήριξη της ένταξης τοπικών θησαυρών στην ομοσπονδία των τοπικών θησαυρών κάτω από το μετα-θησαυρό, καθώς και τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων της ομάδας.