Η Ευρωπαϊκή υποδομή CLARIN και η Ευρωπαϊκή Ένωση Γλωσσικών Πόρων ELRA συνεργάζονται με στόχο την προώθηση και διάδοση των Γλωσσικών Πόρων και της Γλωσσικής Τεχνολογίας.