Η ερευνητική υποδομή CLARIN παρέχει επιδοτήσεις κινητικότητας σε ερευνητές και προγραμματιστές δίνοντάς τους την ευκαιρία να πραγματοποιούν επισκέψεις βραχείας διάρκειας σε εθνικούς εκπροσώπους του δικτύου με στόχο την μεταξύ τους συνεργασία για την κατασκευή αλλά και χρήση της Υποδομής CLARIN.