27.02.2019 | 10.00 π.μ.
Μέγαρο Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28
Συνάντηση με θέμα “Βουλευτές της Ελληνικής Επανάστασης: καταγραφή και αποτύπωση της πολιτικής τους διαδρομής με τη χρήση της πλατφόρμας Heurist” και εισηγητές τους Μαρία Αρβανίτη και Βαγγέλη Σαράφη (Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) διοργανώνουν η ελληνική ομάδα χρηστών του Heurist και η ομάδα DARIAH-GR/ΔΥΑΣ της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και της σειράς εκδηλώσεων “Ψηφιακοί Διάλογοι”. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019 στις 10 π.μ. στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών, (Πανεπιστημίου 28).