01.03.2019 | 10.00 π.μ.

Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ

Παρουσίαση με θέμα: “Γλωσσικοί πόροι στο ΕΚΠΑ: Υποδομή, χρήση και εργαλεία” διοργανώνουν ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας και η ομάδα CLARIN:EL του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του έργου ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, με εισηγητές τον καθ. Κειμενογλωσσολογίας Διονύση Γούτσο και τα μέλη της ομάδας CLARIN:EL του ΕΚΠΑ Κλεοπάτρα Φέρλα και Ειρήνη Φλώρου. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Φωνητικής και Υπολογιστικής Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας την 1η Μαρτίου 2019 από τις 10.00 π.μ. έως τις 12.00.