Ημερίδα με θέμα «Οι Ερευνητικές Υποδομές στην υπηρεσία της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης» συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας  στις 25.02.2019 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Στόχος της ημερίδας ήταν η ανάδειξη της σημασίας των Εθνικών Ερευνητικών Υποδομών στην κοινωνία και η συμβολή τους στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Στην εκδήλωση παρέστησαν και χαιρέτησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθης Γιαννακίδης, η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Πατρίτσια Κυπριανίδου και η Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Αγγελική Φέτση.

Για την Απολλωνίδα, που παρουσιάστηκε στην ενότητα “Υλικά και Κατασκευές / ΤΠΕ / Κοινωνικές Επιστήμες / Πολιτισμός, Τουρισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες,” μίλησε ο συντονιστής του έργου, Πάνος Κωνσταντόπουλος. Ειδικότερα, έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση της ταυτότητας και του αντικειμένου της υποδομής, στους υπάρχοντες και τους δυνητικούς χρήστες, στις πολιτικές πρόσβασης, τη συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και τη συνεισφορά της στην αντιμετώπιση των brain drain και brain waste.