Μία βάση δεδομένων έντυπων περιοδικών λόγου και τέχνης καθώς και περιοδικών για την εκπαίδευση δημιούργησε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), μέλος του δικτύου CLARIN:EL από το 2015. Αυτή τη στιγμή, η βάση περιλαμβάνει εννέα περιοδικά που κυκλοφόρησαν στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα και συγκεκριμένα περιέχει 22.296 εγγραφές/κείμενα που κατανέμονται σε 3.312 συγγραφείς και 627 τεύχη, παρέχοντας τη δυνατότητα της περιήγησης στις ψηφιοποιημένες σελίδες τους ανά τεύχος αλλά και με κριτήριο ένα θέμα ή ένα είδος κειμένου.