21.10.2019 | 9.45 π.μ. – 4.00 μ.μ.

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης

Το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας διοργανώνει, στο πλαίσιο της Απολλωνίδας, μία σειρά έξι συναντήσεων διεπιστημονικής συνεργασίας για θέματα Επιστημολογίας Πολιτισμικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Η 1η ημερίδα, με τίτλο “Historical content metadata”, θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου 2019, στην αίθουσα συναντήσεων “Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης” στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης.