07.05.2020 | 5.00-7.00 μ.μ.

Webinar | Απαιτείται εγγραφή

Ένα hands-on σεμινάριο (webinar) με θέμα τη χρήση των εργαλείων ανάλυσης κειμένου Voyant Tools από τον δημιουργό τους, Καθηγητή Goeffrey Rockwell, διοργανώνει η Ομάδα ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ ΑΠΘ, μέλος του CLARIN:EL. Το webinar θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας Zoom την Πέμπτη 7 Μαΐου 2020, 5-7 μ.μ. και για την παρακολούθησή του απαιτείται εγγραφή.