10.09.2020 | 15.00-17.00

Ψηφιακή συζήτηση στην πλατφόρμα Zoom

Στο πλαίσιο της Εθνικής Υποδομής για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ που συντονίζει η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του ΙΠΣΥ του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, έχει δοθεί έμφαση στην καταγραφή και υποστήριξη των ροών εργασιών που ακολουθούν οι ερευνητές προκειμένου να μελετήσουν τεκμήρια προερχόμενα από διαφορετικά ιστορικά Αρχεία.

Χρησιμοποιώντας ως μελέτη περίπτωσης τη δεκαετία του 1940, μια ταραγμένη περίοδο της ελληνικής ιστορίας που σηματοδοτείται από γεγονότα όπως ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, η Κατοχή, η Αντίσταση, η Απελευθέρωση και ο Εμφύλιος Πόλεμος, δημιουργήθηκε ειδική Ομάδα Εργασίας που συγκέντρωσε τα μεταδεδομένα ψηφιοποιημένων τεκμηρίων τα οποία προέρχονται από διαφορετικά ιστορικά Αρχεία και φωτίζουν διαφορετικές όψεις της ιστορίας της περιόδου.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών, οι χρήστες της Υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ θα μπορούν να εξερευνήσουν το εν λόγω περιεχόμενο με νέους, καινοτόμους τρόπους, αποκτώντας πρόσβαση σε διαφορετικά ιστορικά τεκμήρια και σε επιμελημένους και σημασιολογικά εμπλουτισμένους πόρους. Επιπλέον, θα προτείνονται ροές εργασιών τις οποίες θα μπορούν να εκτελούν οι χρήστες για την ψηφιακή επιμέλεια και ανάλυση του περιεχομένου τόσο εντός όσο και εκτός Υποδομής.

Με αφορμή αυτό το έργο και σε συνεργασία με τη Europeana Research, διοργανώνουμε ψηφιακή συζήτηση στην οποία το πάνελ των ομιλητών θα θέσει και επεκτείνει ερωτήματα όπως:

  • Ποιες οι ιδιαιτερότητες των Αρχείων και συλλογών που διαθέτουν τεκμήρια για τη δεκαετία 1940;
  • Ποιες οι ανάγκες των χρηστών στην αλληλεπίδρασή τους με αρχειακές πηγές της δεκαετίας 1940;
  • Ποιες οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Αρχεία και οι συλλογές με τεκμήρια για τη δεκαετία 1940;
  • Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ετερογένεια, τόσο σε επίπεδο δομής όσο και σημασιολογικά;
  • Ποια ψηφιακά εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ενσωματώσουμε ετερογενείς πόρους και να τους μελετήσουμε ως σύνολο;
  • Τι μπορούμε να κάνουμε αν οι χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με τις διαθέσιμες μεθόδους και εργαλεία;

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με χρήση της πλατφόρμας Zoom την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, μεταξύ 15.00 και 17.00 ώρα Ελλάδας, και για να την παρακολουθήσετε απαιτείται εγγραφή.

Κατάλογος ομιλητών

Μαρία Σπηλιωτοπούλου (Διευθύντρια Ερευνών, Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Συντονίστρια ΔΥΑΣ/DARIAH-GR), “Digital history portals: a tool for modern Greek history”

Στάθης Παυλόπουλος (Ιστορικός, Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας – ΑΣΚΙ), “Makronissos Digital Museum: A digital insight of the traumatic legacies of the Greek Civil War

Μαρία Ηλβανίδου (Επιστημονική Συνεργάτιδα, ΜΟΨΕ/ΙΠΣΥ/Ε.Κ. Αθηνά και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), “From archives to digital research infrastructures: towards a thematic micro-infrastructure for the study of Greece in the 1940s”

Victor-Jan Vos (Head Collections and Services, NIOD), “Accessing the Dutch records of World War II via the NIOD Institute”

Veerle Vanden Daelen (Deputy General Director & Curator, Kazerne Dossin), “The European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) as a routeplanner for Holocaust research: experiences, challenges and plans for the future”

Την ψηφιακή συζήτηση συντονίζει η Αγιάτις Μπενάρδου (ΜΟΨΕ/ΙΠΣΥ/Ε.Κ. Αθηνά και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).