22-23.10.2020 | 10.00 π.μ. – 2.30 μ.μ.

Διαδικτυακά | Zoom

Διήμερο εργαστήριο με τίτλο “Οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες συναντούν την εκπαίδευση” διοργανώνει η Ακαδημία Αθηνών στο πλαίσιο του DARIAH-GR/ΔΥΑΣ και της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ. Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης με ψηφιακά εργαλεία, μέσα, δεδομένα και τεχνικές των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών με σκοπό να τα αξιοποιήσουν και να τα ενσωματώσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το εργαστήριο περιλαμβάνει μια εισαγωγή στη χρήση ψηφιακών εργαλείων στη δια ζώσης και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, παρουσίαση των σχετικών ψηφιακών μέσων, καθώς και τα κριτήρια επιλογής αυτών μαζί με ένα πρότυπο για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων. Επιπροσθέτως θα δοθούν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά σενάρια για όλες τις βαθμίδες από διάφορους εισηγητές/εκπαιδευτικούς. Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επεξεργαστούν σε ένα πρότυπο σχέδιο μαθήματος σύντομα εκπαιδευτικά σενάρια με βάση την εμπειρία και τις ανάγκες τους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00-14:30.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ!