Εύφημο Μνεία έλαβε η εισήγηση συνεργατών της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας του ΙΠΣΥ – Ε.Κ. Αθηνά, με θέμα “Integrating archival materials for the study of the turbulent Greek 40s” σχετικά με τη δράση για τη Δεκαετία 1940 της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ! Η εισήγηση παρουσιάστηκε στις 12.11.2020 στο DARIAH Virtual Annual Event 2020.