30.11.2020 | 10.00 π.μ. – 1.00 μ.μ.

Διαδικτυακά | Zoom

Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας για τη μικρο-υποδομή για τη Δεκαετία 1940, που δημιουργείται στο πλαίσιο του ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2020. Σε αυτήν δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιαστεί το έργο και το περιεχόμενο των φορέων που διέθεσαν μεταδεδομένα των συλλογών τους, καθώς και η πρόοδος των εργασιών για την ανάπτυξη της μικρο-υποδομής από τους εταίρους της Απολλωνίδας που συμμετέχουν στη δράση, ενώ συζητήθηκαν οι προοπτικές επέκτασής της. Δείτε το πρόγραμμα της συνάντησης εδώ.