30 Μαρτίου, 6 Απριλίου & 13 Απριλίου 2021 

Διαδικτυακά | 5.00-8.00 μ.μ.

Η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του ΙΠΣΥ του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά διοργανώνει στο πλαίσιο της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ μία σειρά από τρία διαδικτυακά μαθήματα με τίτλο “Επιμέλεια μεταδεδομένων ψηφιακών συλλογών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες” που θα πραγματοποιηθούν στις 30 Μαρτίου, 6 Απριλίου και 13 Απριλίου 2021, από τις 5 έως τις 8 μ.μ. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι ελεύθερη κατόπιν δήλωσης συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν είτε ολόκληρη τη σειρά είτε μεμονωμένα μαθήματα. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 23 Μαρτίου 2021.

Αντικείμενο της σειράς

Αντικείμενο της σειράς διαδικτυακών μαθημάτων είναι οι εργασίες ψηφιακής επιμέλειας που απαιτούνται για τη δημιουργία ψηφιακών συλλογών συναθροίζοντας υφιστάμενο ψηφιακό υλικό από διάφορες πηγές.

  • Ποια τα οφέλη και ποιες οι προκλήσεις για τη δημιουργία τους; 
  • Ποιες ροές εργασιών απαιτούνται για την ψηφιακή επιμέλεια ετερογενών μεταδεδομένων από διαφορετικές πηγές και οργανισμούς; 
  • Με ποια εργαλεία μπορούν να εκτελεστούν αυτές οι εργασίες;

Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, θα αναλύσουμε τις ροές εργασιών που ακολουθήσαμε για τη συνάθροιση αρχειακών συλλογών και τη δημιουργία ενός αποθετηρίου με κοινά ευρετήρια για τεκμήρια σχετικά με τη Δεκαετία του 1940. Θα παρουσιάσουμε τα ψηφιακά εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιήσαμε για κάθε εργασία και θα σταθούμε στις προκλήσεις αλλά και τις ενδεδειγμένες λύσεις για τη συγκρότηση ψηφιακών συλλογών και την ομογενοποίηση των μεταδεδομένων, με σκοπό την επιτυχή ανάκτηση της πληροφορίας.

Με την ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει ποιες είναι οι βασικές εργασίες ψηφιακής επιμέλειας για τη δημιουργία συλλογών και αποθετηρίων και για ποιο λόγο χρειάζονται, ενώ θα έχουν ενημερωθεί για ψηφιακά εργαλεία και μεθόδους με τα οποία μπορούν να εκτελέσουν τις εργασίες αυτές, με επίδειξη της χρήσης τους επί συγκεκριμένων παραδειγμάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι βασικές αρχές και οι εργασίες ψηφιακής επιμέλειας που θα διδαχθούν θα φανούν χρήσιμες τόσο σε οργανισμούς που θέλουν να δημιουργήσουν ψηφιακές συλλογές και αποθετήρια ή θέλουν να μάθουν πώς μπορούν να βελτιώσουν τα υπάρχοντα, όσο και σε μεμονωμένους ερευνητές των Ανθρωπιστικών Επιστημών που θέλουν να μάθουν πώς μπορούν να οργανώσουν τις πηγές και το υλικό της έρευνάς τους σε ψηφιακές συλλογές και να επωφεληθούν από αυτό.

Η σειρά διαδικτυακών μαθημάτων απευθύνεται σε ερευνητές και φοιτητές των Ανθρωπιστικών Επιστημών και σε επαγγελματίες αρχείων, μουσείων, βιβλιοθηκών, που θέλουν να μάθουν ποιες ροές εργασιών απαιτούνται για τη δημιουργία ψηφιακών συλλογών και αποθετηρίων με τεκμήρια από διαφορετικές πηγές, καθώς και με ποια εργαλεία μπορούν να τις υλοποιήσουν.

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις για την παρακολούθηση των μαθημάτων. Προηγούμενη εξοικείωση με ζητήματα τεκμηρίωσης αρχειακών συνόλων ή μουσειακών αντικειμένων, και με τη χρήση ψηφιακών συλλογών και αποθετηρίων είναι επιθυμητή.

Περιεχόμενο μαθημάτων

Μάθημα Ι: Συλλογές δεδομένων και αποθετήρια

Τρίτη 30 Μαρτίου 2021, 5.00-8.00 μ.μ.

Τι είναι ψηφιακές συλλογές, μεταδεδομένα και αποθετήρια και γιατί τα χρειαζόμαστε; Πώς σχετίζονται με την Ανοικτή Επιστήμη; Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μία πρωτογενή ή δευτερογενή συλλογή; Συνάθροιση των μεταδεδομένων και ευρετηρίαση των τιμών για τη δημιουργία απλών και σύνθετων ερωτημάτων.

Διδάσκοντες:

Μ. Ηλβανίδου (Παρουσίαση) | Γ. Τσάκωνας (Παρουσίαση) | Χ. Παπαθεοδώρου (Παρουσίαση) | Κ. Κραββαρίτης (Παρουσίαση) 

Παρακολουθήστε το μάθημα που αναρτήθηκε στο YouTube εδώ.

Μάθημα ΙI: Επιμέλεια των μεταδεδομένων

Τρίτη 6 Απριλίου 2021, 5.00-8.00 μ.μ.

Ποιες είναι οι προκλήσεις του πηγαίου υλικού; Ποιες οι προϋποθέσεις για επιτυχή ανάκτηση της πληροφορίας; Ποιές εργασίες επιμέλειας απαιτούνται; Καθαρισμός μεταδεδομένων. Ζητήματα τυποποίησης των τιμών για την ομογενοποίηση των αρχείων (λ.χ., χρονικές εκφράσεις, τόποι, πρόσωπα, θέματα). Εμπλουτισμός των μεταδεδομένων (λ.χ., με επεξεργασία φυσικής γλώσσας).

Διδάσκοντες:

Μ. Ηλβανίδου (Παρουσίαση) Β. Λιακοπούλου (Παρουσίαση| Β. Ντρίτσου (Παρουσίαση)

Παρακολουθήστε το μάθημα που αναρτήθηκε στο YouTube εδώ.

Μάθημα ΙIΙ: Περιγραφή συλλογών

Τρίτη 13 Απριλίου 2021, 5.00-8.00 μ.μ.

Ποια είναι η δομή του υλικού μας; Γιατί χρειαζόμαστε ένα σχήμα τεκμηρίωσης; Πώς θα το δημιουργήσουμε; Πώς επιτυγχάνουμε ενιαία πρόσβαση σε ετερογενές υλικό; Ανάλυση της δομής των μεταδεδομένων των συλλογών. Μοντελοποίηση και δημιουργία σχήματος τεκμηρίωσης. Πρότυπα σχήματα. Μετασχηματισμός σχημάτων  σε κοινό σχήμα. Κοινή ευρετηρίαση.

Διδάσκοντες:

Μ. Ηλβανίδου (Παρουσίαση) Π. Κωνσταντόπουλος (Παρουσίαση| Β. Ντρίτσου (Παρουσίαση)

Παρακολουθήστε το μάθημα που αναρτήθηκε στο YouTube εδώ.