5 Μαρτίου 2021 | 5.00 μ.μ.

Διαδικτυακά | Πλατφόρμα Zoom

Η Ελληνική ομάδα χρηστών Heurist σε συνεργασία με την ομάδα DARIAH-GR/ΔΥΑΣ της Ακαδημίας Αθηνών διοργανώνουν, στο πλαίσιο της ερευνητικής υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, διαδικτυακή συνάντηση την Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021 στις 5.00 μ.μ.

Στη συνάντηση η ιστορικός Ελένη Κατσιαδάκη θα αναφερθεί σε πρακτικές που εφαρμόζει στη βάση δεδομένων Mapping Island Lives που αναπτύσσει στην πλατφόρμα Heurist.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στην κοινότητα.