«Τα κείμενα και η ηλεκτρονική ανάλυσή τους – Απολλωνίς: μια πρωτοπόρα, ανοιχτή κοινότητα πρακτικής» 

Η Τιτίκα Δημητρούλια, καθηγήτρια στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και επιστημονική υπεύθυνη του ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ ΑΠΘ, γράφει για την ηλεκτρονική ανάλυση κειμένου και την υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ στον Οικονομικό Ταχυδρόμο!