Η πύλη που συγκεντρώνει όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες, εργαλεία και πόρους που είναι διαθέσιμα από την Υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ είναι εδώ! Εγγραφείτε και αποκτήστε πρόσβαση στον ενιαίο κατάλογο των δύο συνιστωσών της Υποδομής, CLARIN:EL και DARIAH-GR/ΔΥΑΣ. Δημιουργήστε συλλογές, αξιοποιήστε την υπηρεσία ευρετηρίασης και περιηγηθείτε στην πιλοτική εφαρμογή με αρχειακά τεκμήρια της Δεκαετίας 1940. Μάθετε πώς να εκτελέσετε συγκεκριμένες εργασίες ψηφιακής επιμέλειας μέσα από εξειδικευμένους οδηγούς.