13 & 18 Οκτωβρίου 2021

Διαδικτυακά | 4.00-7.00 μ.μ.

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά)  και η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ διοργανώνουν δύο εξειδικευμένα εργαστήρια (datathons) με αντικείμενο την κατασκευή, τεκμηρίωση και επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων μέσω της Υποδομής CLARIN:ELΗ συμμετοχή στα CLARIN:EL Datathons είναι δωρεάν. Για την καλύτερη διεξαγωγή των εργαστηρίων ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών είναι περιορισμένος και ορίζεται στα 20 άτομα ανά εργαστήριο. Για το λόγο αυτό θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 επιλέγοντας την ημέρα κατά την οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Τα δύο εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, έχουν κοινό περιεχόμενο και διαφέρουν μόνο ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής:

Datathon Ι

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, 4.00-7.00 μ.μ.

Datathon ΙΙ

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, 4.00-7.00 μ.μ.

Σε ποιους απευθύνεται

Τα datathons απευθύνονται σε σπουδαστές, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, δημιουργούς υπολογιστικών εργαλείων και εφαρμογών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας καθώς και σε επαγγελματίες από τον χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών, της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και της Πληροφορικής, των οποίων τα ενδιαφέροντα εστιάζουν στη συλλογή, επισημείωση και επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση Γλωσσικών Τεχνολογιών.

Σκοπός των εργαστηρίων είναι να πειραματιστούν οι συμμετέχοντες στη δημιουργία, στην τεκμηρίωση, στο διαμοιρασμό και στην επεξεργασία των δικών τους γλωσσικών δεδομένων μέσα από τα εργαλεία και τις υπηρεσίες της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL.