Εκδήλωση της Εθνικής Υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, με αφορμή την ολοκλήρωση της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία», πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20.10.2021 στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά».

Παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιου για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Χρίστου Δήμα, και του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, Αθανάσιου Κυριαζή, οι οποίοι χαιρέτησαν την εκδήλωση, παρουσιάστηκαν από τον συντονιστή της Πράξης, Πάνο Κωνσταντόπουλο (Ε.Κ. Αθηνά), οι άξονες δράσης της Υποδομής και τα συνοπτικά αποτελέσματα της Πράξης, ενώ αναδείχθηκε ο ρόλος της στον ψηφιακό μετασχηματισμό της έρευνας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και τη Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στη συνέχεια, οι εθνικοί συντονιστές των υποδομών CLARIN:EL και DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, Στέλιος Πιπερίδης (Ε.Κ. Αθηνά) και Πάρης Ποτηρόπουλος (Ακαδημία Αθηνών) αντίστοιχα, παρουσίασαν το αντικείμενο, τη σύνθεση, το περιεχόμενο και το έργο των δύο συνιστωσών της Υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, ενώ οι διευθύντριες των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Υποδομών, Franciska de Jong (CLARIN ERIC) και Jennifer Edmond (DARIAH-EU), αναφέρθηκαν με ενθουσιώδη σχόλια στη συμβολή της Απολλωνίδας στο οικοσύστημα των ευρωπαϊκών Υποδομών και την αναγκαιότητα της συνέχισης της χρηματοδότησης της Εθνικής Υποδομής και της διατήρησης της δυναμικής ελληνικής παρουσίας σε αυτές μέσω της Εθνικής Υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία, υπηρεσίες και τεχνολογίες που διατίθενται στην Υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και ενδεικτικά αποτελέσματα της Πράξης. Η Μαρία Ηλβανίδου (Ε.Κ. Αθηνά) αναφέρθηκε στις διαδικασίες ψηφιακής επιμέλειας και τις ροές εργασιών για την ενοποίηση διαφορετικών αρχείων, με παραδείγματα από την πιλοτική δράση της Υποδομής για τη Δεκαετία 1940. Η Ελένη Τσουλουχά (ΙΤΕ) παρουσίασε την υπηρεσία διαχείρισης και διασύνδεσης ορολογιών BackBone Thesaurus, που διασφαλίζει τη συμβατότητα μεταξύ διαφορετικών ορολογιών, και το εργαλείο BBTalk, που υποστηρίζει τη διασύνδεση των θησαυρών. Ο Στέλιος Πιπερίδης (Ε.Κ. Αθηνά) αναφέρθηκε στη Γλωσσική Τεχνολογία για τα Ελληνικά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσίασε την πρόσβαση στον κατάλογο γλωσσικών πόρων, υπηρεσιών και εργαλείων του CLARIN:EL. Τέλος, η Μαρία Γαβριηλίδου (Ε.Κ. Αθηνά) μίλησε για την επεξεργασία ελληνικού περιεχομένου για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και αναφέρθηκε σε δύο εφαρμογές, τον εντοπισμό και ανάλυση γεγονότων διαμαρτυρίας (σε συνεργασία με το ΕΚΚΕ) και την ανάλυση λεκτικής επιθετικότητας  (σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο).