Οι διευθύντρια του DARIAH ERIC, Jennifer Edmond, και η διευθύντρια του CLARIN ERIC, Franciska de Jong, μιλούν για την Υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και τη συμβολή της στο οικοσύστημα των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τη Γλωσσική Τεχνολογία. Τα βίντεο αποτέλεσαν παρεμβάσεις στην Εκδήλωση της Εθνικής Υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, με αφορμή την ολοκλήρωση της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20.10.2021 στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά».