Ελεύθερα προσβάσιμη στο κοινό η βάση δεδομένων που υλοποίησε το έργο 4CH και συγκεντρώνει έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ σε θέματα συναφή με το αντικείμενο του (τρισδιάστατη μοντελοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς, έρευνα για τη συντήρηση και την ανάδειξη μνημείων, αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με ψηφιακές τεχνολογίες κ.λπ.).

Δείτε online τον διαδικτυακό πόρο 4CH Data Browser του έργου 4CH: Competence Centre for the Conservation of Cultural Heritage και αποκτήστε πρόσβαση στον κατάλογο ευρωπαϊκών έργων σχετικών με το πεδίο εφαρμογής του 4CH (τρισδιάστατη μοντελοποίηση για την πολιτιστική κληρονομιά, έρευνα για τη συντήρηση και τη διατήρηση, αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με ψηφιακές τεχνολογίες, κ.ά.).

Η βάση δεδομένων περιέχει εκατοντάδες έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και είναι αναζητήσιμη με διάφορες παραμέτρους.

Σε αυτήν παρουσιάζονται συνοπτικές πληροφορίες για κάθε έργο, με συνδέσμους προς τον ιστότοπο του έργου, τα αποτελέσματα του έργου και τις σχετικές αναφορές, εφόσον υπάρχουν.