Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της Υποδομής CLARIN:EL, που έλαβε πιστοποίηση  ως CLARIN BCentre της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC και ως Αξιόπιστο Αποθετήριο Δεδομένων (Trustworthy DataRepository) από το Συμβούλιο Προδιαγραφών και Πιστοποίησης του CoreTrustSeal.

Πλέον, το CLARIN:EL αποτελεί ένα από τα συνολικά 24 επίσημα αναγνωρισμένα CLARIN BCentres του CLARIN ERIC, ενώ έπειτα από μία απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης, βρίσκεται επίσης στη λίστα των 132, μέχρι στιγμής, παγκοσμίως πιστοποιημένων Αποθετηρίων του CoreTrustSeal!

Με τον αριθμό των εγγεγραμμένων χρηστών να ξεπερνά μέχρι σήμερα τους 1.350, η Υποδομή CLARIN:EL φιλοξενεί συνολικά 762 πόρους σε ένα συστηματικά οργανωμένο δίκτυο αποθετηρίων, στο οποίο συμμετέχουν 14 Ερευνητικοί Οργανισμοί και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από όλη την Ελλάδα.