Πάρτε μέρος στη διαδικτυακή έρευνα για τη χρήση ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και βοηθήστε μας να κατανοήσουμε τις ανάγκες της κοινότητας!

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2022:

https://forms.gle/tMXRhfF1fxx75FFT9

Το ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο την καταγραφή των τρεχουσών τάσεων στη χρήση ψηφιακών πρακτικών, μεθόδων και εργαλείων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ελλάδα, καθώς και τη διερεύνηση του τυχόν αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 σε αυτήν. Απευθύνεται σε ερευνητές, πανεπιστημιακούς, φοιτητές (όλων των βαθμίδων), μεταδιδάκτορες αλλά και επαγγελματίες του χώρου.
Το ερωτηματολόγιο και η έρευνα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Το Αναδυόμενο Τοπίο της Ψηφιακής Εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN», που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα συνδράμουν στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας και θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τη Γλωσσική Τεχνολογία.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα και δεν κρατούνται προσωπικά δεδομένα. Απαιτούνται περίπου 10 λεπτά για να συμπληρωθεί.