Πλήρως χρηματοδοτούμενες επισκέψεις σε ιδρύματα της Ευρώπης για έρευνα και εκπαίδευση σε τομείς των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου ATRIUM, η Έδρα UNESCO για τις Ψηφιακές Μεθόδους στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί ενδιαφερόμενους ερευνητές, διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλουν αίτηση για πλήρως χρηματοδοτούμενες ερευνητικές και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενους οργανισμούς ανά την Ευρώπη σε αντικείμενα σχετικά με τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες.