Το έργο ATRIUM προσκαλεί ερευνητές να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή σε μία πλήρως χρηματοδοτούμενη δράση για διακρατική πρακτική άσκηση ή εκπαιδευτική επίσκεψη σε κάποιον από τους οργανισμούς-εταίρους του έργου προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε υποδομές, δεδομένα, υπηρεσίες, γνώσεις και επίβλεψη από εμπειρογνώμονες κορυφαίων οργανισμών που ασχολούνται με τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη με σκοπό την υποστήριξη της έρευνάς τους.

Η δράση TNA (Transnational Access) έχει ως στόχο να υποστηρίξει περίπου 200 ερευνητές των Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών προσφέροντάς τους καθοδήγηση, υποστήριξη και πρόσβαση σε γνώσεις, δεδομένα, υπηρεσίες και εργαλεία 14 διαφορετικών φορέων σε όλη την Ευρώπη. Όσοι ερευνητές επιλεγούν θα έχουν τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να επισκεφθούν φορείς της κοινοπραξίας του έργου και να εκτελέσουν ένα μικρό ερευνητικό έργο, να παρακολουθήσουν ένα θερινό σχολείο, να λάβουν υποστήριξη για την εκπόνηση της έρευνάς του, κ.λπ.