Για την Απολλωνίδα μίλησε η Αγιάτις Μπενάρδου, συνεργάτιδα της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, την Παρασκευή 18 Μαΐου στην εναρκτήρια συνάντηση της δράσης “Πολιτισμός, ψηφιακά μέσα και επιχειρηματικότητα: από την ψηφιοποίηση στην παιχνιδοποίηση.” Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, το Cardet- Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (Κύπρος) και την οργάνωση Ξένιος Πόλις και πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,

Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης.  Σκοπός της δράσης ήταν η δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, για τη σχέση πολιτισμού, ψηφιακών μέσων και επιχειρηματικότητας.