Τρίτη 12/6/2018, 12:00 – 15:00

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μονάδα Πληροφορικής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, 8ος όροφος

Ομιλητής: Κατερίνα Γαρδίκα, αν. καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Σεμινάριο παρουσίασης του Heurist, ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες ερευνητών στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Η παρουσίαση, που διοργανώνεται από το Heurist User GroupGR και την ομάδα DARIAH-GR/ΔΥΑΣ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου Απολλωνίς, απευθύνεται τόσο σε νέους υποψήφιους χρήστες όσο και σε ήδη εξοικειωμένους χρήστες του εργαλείου.