Την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, η Εθνική Υποδομή γλωσσικών πόρων, τεχνολογιών και υπηρεσιών clarin:el διοργάνωσε στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/ ΕΚ “Αθηνά” ημερίδα με τίτλο “Ερευνητική Υποδομή clarin:el – Γλωσσικά Δεδομένα και Τεχνολογίες στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες”.

Στo πλαίσιo της επέκτασης του δικτύου clarin:el με νέα ιδρυματικά αποθετήρια, η Υποδομή, ως κατεξοχήν φορέας προώθησης του διαμοιρασμού γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών καθώς και διάδοσης εφαρμογών αξιοποίησης της Γλωσσικής Τεχνολογίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, συναντήθηκε με εξέχοντες Κοινωνικούς και Πολιτικούς επιστήμονες από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Με στόχο την αμοιβαία γνωριμία των δύο χώρων (των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Γλωσσικής Τεχνολογίας), οι ερευνητές του ΕΚΚΕ και του Παντείου παρουσίασαν τα ερευνητικά τους ερωτήματα, τον τρόπο εργασίας τους και τις τρέχουσες μεθοδολογίες που ακολουθούν εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τις  δικές τους ανάγκες ή/και απαιτήσεις ως χρήστες της Ερευνητικής Υποδομής clarin:el.