Το μητρώο των συλλογών δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη ερευνητή ή μελετητή των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών να αναζητήσει πληροφορίες για τις συλλογές, φυσικές και ψηφιακές, που κατέχουν ή διαχειρίζονται φορείς (οργανισμοί ή ιδιώτες) της Ελλάδας. Oι χρήστες του εργαλείου αξιοποιούν την προσφερόμενη τεχνογνωσία και τους διαθέσιμους ψηφιακούς πόρους για την αναβάθμιση της ποιότητας της έρευνάς τους ή και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι διαχειριστές πολιτιστικών συλλογών (αρχειονόμοι, βιβιοθηκονόμοι, επιμελητές μουσείων) αξιοποιούν τη συλλογική τεχνογνωσία για την ευρύτερη δυνατή κοινωνική αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων των ανθρωπιστικών επιστημών και της πολιτιστικής κληρονομιάς.