20.09.2018 | 10.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.
Ακαδημία Αθηνών, Αναγνωστοπούλου 14
Την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 το Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, σε συνεργασία με την ελληνική ομάδα χρηστών Heurist User GroupGR, διοργάνωσε clinic για έμπειρους χρήστες της πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου Heurist, όπου οι συμμετέχοντες ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν ένας προς έναν με τον εμπνευστή και υπεύθυνο για την ανάπτυξη της πλατφόρμας, Ian Johnson (Honorary Associate of the University of Sydney).