«Η γνώση του κόσμου διατηρήθηκε και ο πολιτισμός αναπτύχθηκε χάρη σε πρακτικές επιμέλειας» 

Ο συντονιστής της Υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, Καθηγητής Πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διευθυντής της Μονάδας Ψηφιακής Επιμέλειας του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά”, Πάνος Κωνσταντόπουλος, μιλά στη LiFO για την Απολλωνίδα, την ψηφιακή επιμέλεια, τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα και το 1ο Θερινό Σχολείο σε αυτήν τη θεματική που διοργανώνουν η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας και η Ερευνητική Υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ.