13.11.2019 | 10.30 π.μ. – 6.00 μ.μ.
Ανατολική Αίθουσα Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28
Συνάντηση εργασίας του Thesaurus Maintenance Working Group της ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής DARIAH-EU, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου 2019. Τη συνάντηση διοργάνωσε η Ακαδημία Αθηνών , που μαζί με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας προΐστανται του Working Group. Πρόκειται για την πρώτη δια ζώσης συνάντηση εργασίας της επιτροπής επιμέλειας του μεταθησαυρού Backbone Thesaurus (BBT).