Σε ποιο βαθμό υπάρχουν αξιόπιστα συστήματα επεξεργασίας γλώσσας για τα Ελληνικά; Πόσο σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζει μια αναζήτηση στο διαδίκτυο στα Ελληνικά; Συνεννοούμαστε καλά με ένα αυτόματο διαλογικό σύστημα μέσω τηλεφώνου;

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας (9 Φεβρουαρίου), η Μαρία Γαβριηλίδου, Γλωσσολόγος-Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ ΑΘΗΝΑ) και Αναπληρώτρια Συντονίστρια της Ερευνητικής Υποδομής Γλωσσικών Πόρων και Γλωσσικής  

Τεχνολογίας CLARIN:EL, μιλά για τη θέση και την ψηφιακή ετοιμότητα της ελληνικής γλώσσας στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο ενώ παράλληλα τονίζει τον σημαντικό ρόλο της Υποδομής CLARIN:EL αναφορικά με τη συλλογή γλωσσικών δεδομένων και την ανάπτυξη γλωσσικών τεχνολογιών.