Γνωρίστε το ORCAH, την Ανοιχτή Κοινότητα Ερευνητών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Μια πρωτοβουλία του ΔΥΑΣ/DARIAH-GR που στοχεύει στην ενθάρρυνση δράσεων δικτύωσης και πληροφόρησης για τη διευκόλυνση των ερευνητών στην άσκηση του έργου τους. Εγγραφείτε εδώ και γίνετε μέλος του πρώτου ενιαίου μητρώου ερευνητών για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες στην Ελλάδα! 

#ORCAH #DYAS #DARIAH-GR #DARIAH-EU #APOLLONIS #humanities #arts #digitalhumanities #researchers #communityengagement