«Κρατώντας ένα έξυπνο ημερολόγιο των ερευνητικών διαδικασιών με τις οντολογίες NeMO και Scholarly Ontology» 

Ο Πάνος Κωνσταντόπουλος και ο Βαγιανός Περτσάς μιλούν για τις οντολογίες NeMO και Scholarly Ontology (SO) στο OpenMethods Spotlights #3. Αναφέρονται στην ιστορία πίσω από τις εν λόγω οντολογίες και εξηγούν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ερευνητές για να διευκολύνουν τις καθημερινές εργασίες τους. Συζητούν για την αξία των βάσεων γνώσης, για το πώς οι οντολογίες NeMO και SO συνδέονται με το αναδυόμενο τοπίο των οντολογιών στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (DH) και γιατί η Ανοιχτή Πρόσβαση είναι προϋπόθεση για τον εμπλουτισμό τους, για το ελληνικό τοπίο των DH και άλλα πολλά!