14, 16, 23, 30 Σεπτεμβρίου & 7 Οκτωβρίου 2021

Διαδικτυακά | 3.00-6.00 μ.μ.

Tο Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του ΙΤΕ  διοργανώνει στο πλαίσιο της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ μια σειρά ημερίδων σχετικά με την «Επιστημολογία Πολιτισμικών Πληροφοριακών Συστημάτων». Πρόκειται για συναντήσεις διεπιστημονικής συνεργασίας με επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών σε θέματα επιστημολογίας που επηρεάζουν την κατασκευή οντολογιών και συστημάτων στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών και θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά από Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου έως και Πέμπτη 7 Οκτωβρίου. Η παρακολούθηση των ημερίδων είναι ελεύθερη, κατόπιν εγγραφής.

Πρόγραμμα ημερίδων

Τρίτη 14/09/2021, 15:00-18:00 | Θησαυροί Όρων σε ψηφιακές συλλογές των Ανθρωπιστικών Επιστημών

Πέμπτη 16/09/2021, 15:00-18:00 | Η διαδρομή από τις σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων στα ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς: Τεχνολογίες Αντιστοιχίσεων και Μετασχηματισμών

Πέμπτη 23/09/2021, 15:00-18:00 | Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Πέμπτη 30/09/2021, 15:00-18:00 | Υπηρεσίες Πρόσβασης και Αναζήτησης – Access and Search Services

Πέμπτη 7/10/2021, 15:00-18:00 | Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων στην Ιστορική Έρευνα