20 Οκτωβρίου 2021 | 3.30-5.30 μ.μ.

Υβριδική εκδήλωση

Το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στην εκδήλωση της Εθνικής Υποδομής για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 στις 3.30-5.30 μ.μ.

Μέσα από σύντομες εισηγήσεις και συγκεκριμένα παραδείγματα θα παρουσιαστούν οι άξονες δράσης της υποδομής και τα αποτελέσματα της Πράξης, που ολοκληρώνει την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης, και θα αναδειχθεί ο ρόλος της στον ψηφιακό μετασχηματισμό της έρευνας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και τη Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία, υπηρεσίες και τεχνολογίες συγκεντρώνονται στην ερευνητική υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, στην οποία συμμετέχουν κορυφαίοι ερευνητικοί οργανισμοί και πανεπιστήμια της Ελλάδας και της οποίας συνιστώσες είναι η Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών CLARIN:EL και το Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, που αποτελούν τα ελληνικά σκέλη των ευρωπαϊκών υποδομών CLARIN και DARIAH αντίστοιχα.

Η εκδήλωση θα υλοποιηθεί με υβριδικό τρόπο (φυσική παρουσία προκαθορισμένου αριθμού προσκεκλημένων στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Ε.Κ. Αθηνά και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση), τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας Χρίστος Δήμας και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιος Κυριαζής.

Παρακολουθήστε την εκδήλωση σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση στο κανάλι YouTube του Ε.Κ. Αθηνά.

Πρόγραμμα

15.30-16.20 | Χαιρετισμοί και Επισκόπηση της Υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ

Καλωσόρισμα | Ιωάννης Εμίρης, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής ΕΚ “Αθηνά”  

Χαιρετισμός | Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας

Χαιρετισμός | Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας 

Η Υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ | Πάνος Κωνσταντόπουλος, ΟΠΑ και Ε.Κ. “Αθηνά”, Συντονιστής της Υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ  

Το Δίκτυο CLARIN-EL | Στέλιος Πιπερίδης, Ε.Κ. “Αθηνά”, Εθνικός συντονιστής Δικτύου CLARIN-EL 

Το Δίκτυο DARIAH-GR/ΔΥΑΣ | Πάρης Ποτηρόπουλος, Ακαδημία Αθηνών, Εθνικός συντονιστής Δικτύου DARIAH-GR/ΔΥΑΣ 

Παρέμβαση διευθύντριας CLARIN ERIC | Franciska de Jong, Executive Director of CLARIN ERIC 

Παρέμβαση διευθύντριας DARIAH-EU | Jennifer Edmond, President of the Board of Directors of DARIAH-EU 

16.30-17.30 | Ενδεικτικά αποτελέσματα της Υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ

Ψηφιακή επιμέλεια, ενοποίηση αρχείων και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

Μαρία Ηλβανίδου, Ε.Κ. “Αθηνά” 

Υπηρεσία διαχείρισης και διασύνδεσης ορολογιών

Ελένη Τσουλουχά, ΙΤΕ

Γλωσσική Τεχνολογία για τα Ελληνικά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στέλιος Πιπερίδης, Ε.Κ. “Αθηνά”

Επεξεργασία ελληνικού περιεχομένου για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

Μαρία Γαβριηλίδου, Ε.Κ. “Αθηνά”

17.30 | Κλείσιμο, Πάνος Κωνσταντόπουλος, ΟΠΑ και Ε.Κ. “Αθηνά”