Τον Απρίλιο του 2020 η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του ΙΠΣΥ/Ε.Κ. Αθηνά και η Υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ διοργάνωσαν, ως απάντηση στην πανδημία COVID-19 που βρισκόταν ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο, ένα συνέδριο στο Twitter με τίτλο “DH in the Time of Virus“. Η εκδήλωση αυτή είχε ως στόχο την άρση της απομόνωσης που επέβαλλε η πανδημία στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα των Digital Humanities (DH), την ενίσχυση του επιστημονικού διαλόγου σε καιρό κρίσης και την καταγραφή της πρώιμης ανταπόκρισης της κοινότητας στη νέα συνθήκη. Λόγω της ευαίσθητης χρονικής στιγμής, με την Ιταλία να περνάει κρίσιμες ώρες και την Ευρώπη και τις ΗΠΑ να εισέρχονται σε καθεστώτα καραντίνας και εργασίας από το σπίτι, το συνέδριο στο Twitter παρείχε μια πλατφόρμα επικοινωνίας ερευνητικών αποτελεσμάτων στον χώρο των DH, καθώς και έκφρασης μιας πρωτόγνωρης ανθρώπινης εμπειρίας. Το εγχείρημα επαναλήφθηκε με τη μορφή ενός διαδικτυακού εργαστηρίου που σχεδιάστηκε και διοργανώθηκε έναν χρόνο μετά, το 2021, με χρηματοδότηση και υποστήριξη από το DARIAH Theme. Σε αυτό επανενώθηκαν οι συμμετέχοντες στο Twitter Conference μαζί με άλλους ερευνητές των DH που επιλέχθηκαν μέσω μιας ανοιχτής πρόσκλησης, και επανεξέτασαν το αποτύπωμα της πανδημίας στην έρευνά τους.

Το αποτέλεσμα αυτών των εκδηλώσεων είναι μια έκδοση, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, που παρακολουθεί τις επιπτώσεις της πανδημίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την ψηφιακή έρευνα και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων, τις εξελίξεις που επιτάχυνε η πανδημία και τις καθυστερήσεις που τυχόν προκάλεσε στην έρευνα των DH, αλλά και την απόσταση που χρειάστηκε να καλύψουν και τους κόπους που κατέβαλαν οι ερευνητές και οι επαγγελματίες των DH προκειμένου να υλοποιήσουν το έργο τους.

Την έκδοση, που περιλαμβάνει κείμενα των Elton Barker, Agiatis Benardou, Sara Di Giorgio, Vicky Dritsou, Quinn Dombrowski, Achille Felicetti, Katerina Gardikas, Vicky Garnett, Maria Ilvanidou, Alba Irollo, Justine Le Floch, George Mikros, Eliza Papaki, Lorna Richardson, Susan Schreibman, Melissa Terras και Giannis Tsakonas, σχεδίασαν και επιμελούνται οι Αγιάτη Μπενάρδου, Βίκη Ντρίτσου και Μαρία Ηλβανίδου. 

Η ηλεκτρονική έκδοση (DOI: 10.5281/zenodo.5793151είναι διαθέσιμη ελεύθερα με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).