Στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακό Τοπίο η Ομάδα ΔΥΑΣ της Ακαδημίας Αθηνών διοργανώνει εργαστήριο για τη χρήση της πλατφόρμας Heurist.

Το Heurist είναι ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων που απευθύνεται σε ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών. Ειδικότερα, απευθύνεται σε αρχαιολόγους, ιστορικούς, φιλολόγους, κοινωνικούς ανθρωπολόγους κ.ά. ερευνητές που αναζητούν ένα εύχρηστο και ευέλικτο εργαλείο για την οργάνωση των ερευνητικών τους δεδομένων σε δομημένη βάση δεδομένων. Το εργαστήριο περιλαμβάνει:

  • Εισαγωγή στα βασικά χαρακτηριστικά του Heurist
  • Masterclass, δηλαδή εφαρμογή στην πράξη και άσκηση στη δημιουργία βάσεων δεδομένων για νέους χρήστες της πλατφόρμας
  • Υλοποίηση εφαρμογών με χρήση δεδομένων των ίδιων των συμμετεχόντων.

Εισηγήτρια: Ελένη Κατσιαδάκη, ιστορικός, Ομότιμη Ερευνήτρια, της Ακαδημίας Αθηνών.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023, 9.00-15.00 στο Μεγαρο της Ακαδημίας Αθηνών, Ανατολική Αίθουσα, Πανεπιστημίου 28, Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος: 6 Μαρτίου 2023.

Το εργαστήριο υλοποιείται  με χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης «Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN» (Αριθμός Έργου:7982)