Θερινό εργαστήριο στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες για τις Ελληνικές Σπουδές, 3-7 Ιουλίου 2023, Αθήνα.

Το θερινό αυτό εργαστήριο θα δώσει την ευκαιρία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών να διερευνήσουν την εφαρμογή θεωριών, μεθόδων και τεχνικών των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών σε δικά τους ερευνητικά θέματα.

Διοργανώνεται σε συνεργασία της Έδρας UNESCO για τις Ψηφιακές Μεθόδους στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες του ΟΠΑ, του Κέντρου Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών και του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Princeton, και της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Υποδομής για τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες DARIAH-EU.

Γλώσσα: Αγγλική

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Απριλίου 2023