10, 17 & 24 Ιανουαρίου 2024

Διαδικτυακά | 5.00-8.00 μ.μ.

Η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του ΙΠΣΥ του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά διοργανώνει στο πλαίσιο του έργου “Ψηφιακό Τοπίο” και της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ μία σειρά από τρία διαδικτυακά μαθήματα με τίτλο Από την ψηφιακή επιμέλεια στην ψηφιακή αφήγηση, που θα πραγματοποιηθούν στις 10, 17 και 24 Ιανουαρίου 2024, από τις 5 έως τις 8 μ.μ. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι ελεύθερη κατόπιν δήλωσης συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν είτε ολόκληρη τη σειρά είτε μεμονωμένα μαθήματα. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2024.

Σε ποιους απευθύνεται

Η σειρά διαδικτυακών μαθημάτων απευθύνεται σε ερευνητές και φοιτητές των ανθρωπιστικών επιστημών και σε επαγγελματίες αρχείων, μουσείων, βιβλιοθηκών, που ενδιαφέρονται για ζητήματα τεκμηρίωσης συλλογών, επεξεργασίας, εμπλουτισμού και ψηφιακής επιμέλειας ερευνητικών δεδομένων, και οπτικοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς με τεχνικές ψηφιακής αφήγησης.

Μάθημα Ι: Καθαρισμός και επισημείωση δεδομένων

Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024, 5.00-8.00 μ.μ.

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού αυτού μαθήματος θα εξεταστούν, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα και ψηφιακά εργαλεία, ζητήματα επεξεργασίας δεδομένων των ανθρωπιστικών επιστημών. Ποιες οι προκλήσεις του περιεχομένου; Πότε και γιατί τα δεδομένα χρειάζονται καθαρισμό; Πώς καθαρίζουμε τα δεδομένα; Τί είναι επισημείωση δεδομένων και πού χρησιμεύει; Ποιά είναι τα είδη επισημειώσεων; Ποια είναι η διαδικασία της επισημείωσης; Πώς μετράμε τη συμφωνία των επισημειωτών; Πώς αξιολογούμε την ποιότητα των υποσημειώσεων;

Διδάσκοντες/ουσες:

Μ. Ηλβανίδου, Β. Περτσάς

Μάθημα ΙI: Τεκμηρίωση συλλογών με χρήση προτύπων

Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024, 5.00-8.00 μ.μ.

Στο διαδικτυακό αυτό μάθημα θα επικεντρωθούμε στη δομή των μεταδεδομένων του ψηφιακού υλικού και στη χρήση σχημάτων τεκμηρίωσης, ώστε να επιτευχθεί ενιαία πρόσβαση και διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε ετερογενείς πόρους και συλλογές. Χρησιμοποιώντας πρότυπα σχήματα, όπως τα CIDOC CRM και EDM, θα αναλύσουμε θέματα μοντελοποίησης, δημιουργίας σχήματος τεκμηρίωσης, μετασχηματισμού σχημάτων σε κοινό σχήμα και ενιαίας πρόσβασης.

Διδάσκοντες/ουσες:

Π. Κωνσταντόπουλος, Β. Ντρίτσου

Μάθημα ΙIΙ: Ψηφιακή αφήγηση

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024, 5.00-8.00 μ.μ.

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού αυτού μαθήματος θα εξεταστούν οι στόχοι της ψηφιακής αφήγησης, η δομή της αφήγησης και οι μέθοδοι και τα εργαλεία εκείνα που υποστηρίζουν τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, καθώς και οι τεχνικές που καθιστούν μία ψηφιακή αφήγηση αποτελεσματική. Με παραδείγματα και ασκήσεις, οι συμμετέχουσες/οντες θα ενισχύσουν τις αφηγηματικές ικανότητές τους στο ψηφιακό πεδίο και θα ανακαλύψουν πώς να δημιουργούν περιεχόμενο που να κεντρίζει το ενδιαφέρον του κοινού.

Διδάσκοντες/ουσες:

Α. Μπενάρδου, Ε. Ροϊνιώτη, Δ. Χριστόπουλος