Η έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες κατά την ψηφιακή εποχή. Η γλωσσική τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας. Ανακαλύψτε και χρησιμοποιήστε ψηφιακά εργαλεία και πόρους, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ. Ενημερωθείτε για ψηφιακές τεχνικές και μεθόδους. Εκπαιδευτείτε στη χρήση ψηφιακών πόρων και πραγματοποιήστε την έρευνά σας σε τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών και της γλωσσικής επιστήμης με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας.